Görsel Yok

Nasr Suresi Meali

Ekim 31, 2018 admin 0

Nasr Suresi / 1 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ İzâ câe nasrullahi velfeth. Diyanet: Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde, Diyanet Vakfı: Allah’ın yardımı […]

Görsel Yok

Tebbet Suresi Meali

Ekim 31, 2018 admin 0

Tebbet Suresi / 1 تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Diyanet: Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. Diyanet Vakfı: Ebu […]

Görsel Yok

İhlâs Suresi Meali

Ekim 31, 2018 admin 0

İhlâs Suresi / 1 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Kul hüvellâhü ehad Diyanet: De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.” Diyanet Vakfı: De ki: O, Allah birdir. […]

Görsel Yok

Felâk Suresi Meali

Ekim 31, 2018 admin 0

Felâk Suresi / 1 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Kul, euzü birabbil felâk, Diyanet: De ki: sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Diyanet Vakfı: De ki:”Ben ağaran sabahın […]

Görsel Yok

Nâs Suresi Meali

Ekim 31, 2018 admin 0

Nâs Suresi / 1 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Kul, euzü birabbin nâs, Diyanet: De ki: insanların Rabbine sığınırım. Diyanet Vakfı: De ki: Sığınırım ben insanların […]

Görsel Yok

Kalem Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

68. Kalem Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. Adını ilk âyette geçen “kalem” kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48-50. âyetleri Medine’de inmiştir. Rahmân ve Rahîm […]

Görsel Yok

Kâfirûn Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

109. Kâfirûn Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Altı âyettir. Kâfirlere hitapla başladığından bu adı almıştır.[1] Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. (Resûlüm!) De ki: “Ey […]

Görsel Yok

Kaf Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

50. Kaf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 45 âyettir. 38. âyeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk âyetten almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Kâf. Çok […]

Görsel Yok

Kadr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

97. Kadr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Medenî diyenler de vardır. Beş âyettir. İlk âyette geçen kadir, “şeref ve azamet” demektir. Bu kelime sûreye ad olmuştur. […]

Görsel Yok

İsrâ Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

17. İsrâ Sûresi Mekke döneminde (Hicret’ten 18 ay önce) nâzil olmuştur. 111 âyettir. İsrâ, “gece yürütmek ve götürmek” demektir. Hz. Peygamber’in Mirâç için geceleyin Mekke’den Kudüs’e […]

Görsel Yok

İnşikâk Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

84. İnşikâk Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 25 âyettir. İnşikâk, birinci âyette geçtiği üzere “yarılma” anlamınadır. Sûre adını bu âyetten almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla […]

Görsel Yok

İnsan Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

76. İnsan Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. Mekke’de indiği de söylenir. 31 âyettir. 24. âyet Mekke döneminde inmiştir. Dehr sûresi de denilir. İlk âyetinde geçen “insan” kelimesinden […]

Görsel Yok

İnfitâr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

82. İnfitâr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 19 âyettir. Adını ilk âyetten almıştır. İnfitâr, “yarılmak” demektir Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1-2-3-4-5. Gök yarıldığında, yıldızlar […]

Görsel Yok

İhlâs Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

112. İhlâs Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Kur’an’ın ve İslâm’ın özü olan sûredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. […]

Görsel Yok

İbrahim Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

14. İbrahim Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. 28, 29 ve 30. âyetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivâyet edilir. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. […]

Görsel Yok

Hümeze Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

104. Hümeze Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dokuz âyettir. Hümeze, “birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse” demektir. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1-2. (İnsanları) arkadan çekiştir(ip […]

Görsel Yok

Hud Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

11. Hud Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 123 âyettir. 50. âyetinden 60. âyetine kadar Hz. Hûd’un hayatı anlatılmakta ve sûre bu adla anılmaktadır. Sûrenin 12, 17 […]

Görsel Yok

Hucurât Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

49. Hucurât Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 18 âyettir. Sûre adını dördüncü âyette geçen “odalar” anlamındaki “hucurât” kelimesinden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Ey […]

Görsel Yok

Hicr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

15. Hicr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 99 âyettir. Yalnız 87, 90-91. âyetleri Medine döneminde nâzil olmuştur. Sûrenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında, Tebük’e yakın […]

Görsel Yok

Haşr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

59. Haşr Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 24 âyettir. Haşr, “sevkiyât için bir yere toplamak” demektir.[1]2-17. âyetlerdeki yahudi kabilelerinden Nadroğulları’nın sürülmeleri hadisesinden hareketle, sûreye bu ad […]