El-Fettâh (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Fettâh Hayır kapılarını açan, hüküm veren Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki: “Rabbimiz (kıyamet günü) bizi birarada toplayacak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek […]

El- Alim (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Alim Her şeyi çok iyi bilen. Hakkıyla bilen. Olmuşları ve olacakları bilen. İlmiyle her şeyi kaplayan. Amellerimizi ve hatta bütün niyet ve duygularımızı bilen. Cenab-ı […]

El-Kaabız (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Kaabız (Kaabıd) Ruhları kabzeden, canalan, sıkan, daraltan, rızkı belli ölçülerde veren Cenab-ı Hak buyuruyor: “… Ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara, 245) Kullarına kudretiyle ve iradesiyle muamele […]

El-Bâsıt (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Bâsıt Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren Cenab-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah, kullari için rızkı (sınırsız) geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, […]

El-Hafıd (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Hâfıd Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O aşağılatıcı, yücelticidir.” (Vakia, 3) Allah, bu dünyada ve ahirette mü’min kullarını yükselten, inkarcı ve münafıkları […]

Er-Râfi’u (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Râfi Dereceleri yükseltici, rızkı yükseltici Cenab-ı Hak buyuruyor: “Dereceleri yükselten Arş’ın sahibi (Allah)tır….” (Mü’min, 15) Resulullah buyuruyor: “Kendisine haksızlık yapılan bir kul, buna sabrederse, Allah […]

Görsel Yok

El-Muizzü (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Muiz İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, […]

El-Müzillü (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Müzil Alçaltan, zillet veren, hor ve hâkir eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır.” (Tevbe, 2) “O gün, öyle yüzler […]

Es-Semi’u (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Semi Herşeyi layıkıyla duyan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz Allah, isitendir, görendir.” (Mümin, 20) “Allah işitendir, görendir.” (Nisa, 134) Cenab-ı Hakkın sübuti sıfatlarından birisi de Semi’dir. […]

El-Cebbar (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Cebbar Dilediğini cebir yoluyla yapan, kayıtsız şartsız herkese cebredecek güçte olan, hiç kimse tarafından kendisine cebir olunamayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Allah ki, O’ndan başka […]

El-Halik (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Hâlik Yaratıcı Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah’ın dışında bir başka Yaratıcı var mı? O’ndan başka […]

El-Bâriü (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Bâriü Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. […]

El-Musavvir (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Musavvir Tasvir eden, herşeye şekil ve suret veren Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler […]

El-Gaffar (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Gaffar Günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hacc, 60) “Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde […]

El-Kahhar (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Kahhâr İsyankarları kahreden, hiç bir şekilde mağlub edilemeyen, üstün gelinemeyen Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar […]

El-Vehhab (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Vehhab Karşılıksız veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?” (Sad, 9) Kullarına […]

Er-Rezzak (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Rezzak Rızık ihsan edici, tekrar tekrar, bol bol rızık veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, dilediğine hesapsiz rızık verir.” (Bakara, 212) “Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı […]

Allah (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Allah O’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu mübarek ismin içinde toplanmıştır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o […]

Er-Rahman (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Rahman Rahmet eden, bağışlayan, esirgeyen, bütün canlılara nimet veren Cenab-ı Hak buyuruyor: Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahmanın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldıkmı?” (Zuhruf, […]