Er-Rahim (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Rahim Bağışlayan esirgeyen. Ahirette yalnız mü’minlere rahmet eden, günahlarını bağışlayan. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Rahmân’dır ve Rahim’dir” (Fatiha, 3) “O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan […]

El-Melik (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Melik Herşeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı. Görüne ve görünmeyen alemlerin sahibi. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hak melik olan Allah pek Yücedir, O’ndan başka İlah yoktur; Kerim […]

El-Kuddus (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Kuddus Her eksiklikten münezzeh Cenab-ı Hak buyuruyor: “Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih eder.” (Cuma,1 ) “O Allah ki, […]

Es-Selam (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Selam Esenlik veren Kullarına rahmet ve bereket ihsan eden, onları emin kılan Zatı ayıplardan, sıfatı eksikliklerden salim, kullarını tehlikelerden koruyan ve onlara selamet veren, kıyamet […]

El-Mü’min (Celle Celâlühü)

Aralık 12, 2018 admin 0

Mümin Güven veren, vaadine güvenilen Mahlukatı zulümden ve tehlikelerden koruyan. Ahirette müminleri azabtan emin kılan. Peygamberleri mücizelerle tasdik eden. Gönüllere iman veren, kendisine güvenenlere emniyet […]

El-Müheymin

Aralık 12, 2018 admin 0

Müheymin Gözetici ve koruyucu Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran. Her an bütün varlıkları gören Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Allah ki, O’ndan başka […]

El-Aziz (Celle Celâlühü)

Aralık 10, 2018 admin 0

Aziz Yenilmeyen yegane galip. Mağlup edilemesi mümkün olmayan. Emir ve iradesine karşı bütün kainatın zerre kadar hükmü yoktur. Cenab-ı Hak buyuruyor: “..O, üstün ve güçlü […]

Görsel Yok

Zalimin Helakiİçin Bir Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! şu azgına karşı bize kafi gel ve […]

Görsel Yok

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah” (Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.)

Görsel Yok

Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.” (Allah’ım, yıldızlar […]

Görsel Yok

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî min zalik” (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.)

Görsel Yok

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.” (Bismillâh. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

Görsel Yok

Sıkıntı Durumunda Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır” “Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.” “La havle ve la […]

Görsel Yok

İstiğfar Duası

Aralık 10, 2018 admin 0

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Hadis-i şerifte, “İstiğfâre […]

Görsel Yok

İman Duası

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb.” (Sabah ve akşam okumalıdır.) “Ya hayyü ya […]

Görsel Yok

Hastaya şifa Namazı

Aralık 10, 2018 admin 0

Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha’dan sonra üç kereİhlas Suresi okur da namazı bitince kıldığı yerde oturup kimseyle hiç bir şey […]