Görsel Yok

Kâfirûn Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

109. Kâfirûn Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Altı âyettir. Kâfirlere hitapla başladığından bu adı almıştır.[1] Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. (Resûlüm!) De ki: “Ey […]

Görsel Yok

Kaf Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

50. Kaf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 45 âyettir. 38. âyeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk âyetten almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Kâf. Çok […]

Görsel Yok

Kadr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

97. Kadr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Medenî diyenler de vardır. Beş âyettir. İlk âyette geçen kadir, “şeref ve azamet” demektir. Bu kelime sûreye ad olmuştur. […]

Görsel Yok

İsrâ Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

17. İsrâ Sûresi Mekke döneminde (Hicret’ten 18 ay önce) nâzil olmuştur. 111 âyettir. İsrâ, “gece yürütmek ve götürmek” demektir. Hz. Peygamber’in Mirâç için geceleyin Mekke’den Kudüs’e […]

Görsel Yok

İnşikâk Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

84. İnşikâk Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 25 âyettir. İnşikâk, birinci âyette geçtiği üzere “yarılma” anlamınadır. Sûre adını bu âyetten almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla […]

Görsel Yok

İnsan Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

76. İnsan Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. Mekke’de indiği de söylenir. 31 âyettir. 24. âyet Mekke döneminde inmiştir. Dehr sûresi de denilir. İlk âyetinde geçen “insan” kelimesinden […]

Görsel Yok

İnfitâr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

82. İnfitâr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 19 âyettir. Adını ilk âyetten almıştır. İnfitâr, “yarılmak” demektir Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1-2-3-4-5. Gök yarıldığında, yıldızlar […]

Görsel Yok

İhlâs Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

112. İhlâs Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Kur’an’ın ve İslâm’ın özü olan sûredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. […]

Görsel Yok

İbrahim Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

14. İbrahim Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. 28, 29 ve 30. âyetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivâyet edilir. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. […]

Görsel Yok

Hümeze Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

104. Hümeze Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dokuz âyettir. Hümeze, “birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse” demektir. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1-2. (İnsanları) arkadan çekiştir(ip […]

Görsel Yok

Hud Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

11. Hud Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 123 âyettir. 50. âyetinden 60. âyetine kadar Hz. Hûd’un hayatı anlatılmakta ve sûre bu adla anılmaktadır. Sûrenin 12, 17 […]

Görsel Yok

Hucurât Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

49. Hucurât Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 18 âyettir. Sûre adını dördüncü âyette geçen “odalar” anlamındaki “hucurât” kelimesinden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Ey […]

Görsel Yok

Hicr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

15. Hicr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 99 âyettir. Yalnız 87, 90-91. âyetleri Medine döneminde nâzil olmuştur. Sûrenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında, Tebük’e yakın […]

Görsel Yok

Haşr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

59. Haşr Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 24 âyettir. Haşr, “sevkiyât için bir yere toplamak” demektir.[1]2-17. âyetlerdeki yahudi kabilelerinden Nadroğulları’nın sürülmeleri hadisesinden hareketle, sûreye bu ad […]

Görsel Yok

Hâkka Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

69. Hâkka Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. Adını, “vukuu kesin olan kıyamet” anlamındaki ilk âyetinden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Gerçekleşecek olan. […]

Görsel Yok

Hadîd Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

57. Hadîd Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 29 âyettir. Hadîd, “demir” demektir. Sûre adını, demirin önemine işaret eden 25. âyetten almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla […]

Görsel Yok

Hac Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

22. Hac Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 78 âyettir. Bir görüşe göre 52-55. âyetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27. âyetteki aynı kelimeden almıştır. Rahmân […]

Görsel Yok

Ğâşiye Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

88. Ğâşiye Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Ğâşiye “kaplayıp örten” demektir. 26 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. (Dehşetiyle […]

Görsel Yok

Fussilet Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

41. Fussilet Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 54 âyettir. Adını üçüncü âyette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussılet, “ayrı ayrı açıklanmış” demektir. Bu sûrenin diğer isimleri; Secde, Secde […]

Görsel Yok

Furkân Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

25. Furkân Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 77 âyettir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini birinci âyette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkân, “hakkı […]