Görsel Yok

Câmi

Şubat 1, 2019 admin 0

Câmi İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır.” (Nisa, 87) “Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya […]

Görsel Yok

Gani

Şubat 1, 2019 admin 0

Gani Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendi dışındaki her şey O’na muhtaç. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye […]

Görsel Yok

Muğni

Şubat 1, 2019 admin 0

Muğni Dilediğini zengin eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.” (Necm, 48 ) “Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” (Duha, 8) […]

Görsel Yok

Maniu

Şubat 1, 2019 admin 0

Maniu Dilediğini engelleyen Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O’nun tuttuğunu O’ndan sonra salıverecek de yoktur.” (Fatır, 2) “De […]

Görsel Yok

Evvel

Şubat 1, 2019 admin 0

Evvel Herşeyin ilki olan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Cenab-ı Hak yaratmayı başlatan ve sürdürendir. Bütün mükevvenatı var eden, bütün […]

Görsel Yok

Ahir

Şubat 1, 2019 admin 0

Ahir Sonu olmayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 3) Hiç bir şey yok iken Allah vardı ve […]

Görsel Yok

Zahir

Şubat 1, 2019 admin 0

Zahir Görünen, varlığı aşikar olan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Zâhir, varlığı her şeyde açıkça görülen demektir. Çünkü her şey […]

Görsel Yok

Bâtın

Şubat 1, 2019 admin 0

Bâtın Gizli bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Allah Teâlâ’nın varlığı, hem aşikar hem gizlidir. Cenab-ı Hakk’ın Batın oluşu bize […]

Görsel Yok

Vâlî

Şubat 1, 2019 admin 0

Vâlî Bütün varlıkları idare eden Vali adının muhtevasında, alemdeki oluşumla ilgili bütün isimlerin kullanımı bulunmaktadır. Vali varlıkların bütün işlerini kendi üzerine alan demektir. Yüce Kelâm’daki […]

Görsel Yok

Berru

Şubat 1, 2019 admin 0

Berru Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri seven “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz Berr (iyilik eden) […]

Görsel Yok

Müte’âli

Şubat 1, 2019 admin 0

Müte’âli Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce Cenab-ı Hak buyuruyor. “O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.” (Rad, 9) “O, […]

Görsel Yok

Tevvâb

Şubat 1, 2019 admin 0

Tevvâb Tövbeleri kabul eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.” (Bakara, 37) “Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister.” (Nisa, 27) […]

Görsel Yok

Müntekım

Şubat 1, 2019 admin 0

Müntekım İntikam alan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.” (Araf, 136) “Allah’ın […]

Görsel Yok

Kayyum

Şubat 1, 2019 admin 0

Kayyum Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren Cenab-ı Hak buyuruyor. “Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. ” (Bakara, 255) “Ölümsüz ve daima […]

Görsel Yok

Vacid

Şubat 1, 2019 admin 0

Vacid İstediği an arzu ettiğini bulan Bu isim Kur’an’da zikredilmemiştir. Vâcid kelimesi, bulan, vücuda getiren, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan anlamına gelir. Yüce Allah istediği şeyi, […]

Görsel Yok

Mâcid

Şubat 1, 2019 admin 0

Mâcid Şanlı, şerefli. Azameti, kadri ve şanı büyük. Şerefi, kerem ve fazileti bol. Kullarından istediğine, şan ve şeref veren. Bu mübarek isim el-Macid şeklinde Kur’anı […]

Görsel Yok

Samed

Şubat 1, 2019 admin 0

Samed Varlıkların ihtiyaçlarının varacağı ve bitirileceği yer Cenab-ı Hak buyuruyor: ” De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.” (İhlas, 1-2) Samed ismi, Kur’ân’ın göğsüne tek […]

Görsel Yok

Kâdir

Şubat 1, 2019 admin 0

Kâdir Kudreti herşeye ulaşan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara, 148) “Evet O, her şeye kadirdir.” (Ahkaf, 33) Yerde ve gökte ne […]

Görsel Yok

Muktedir

Şubat 1, 2019 admin 0

Muktedir İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.” (Kehf, 45) “Biz de onları güç […]

Görsel Yok

Mukaddim

Şubat 1, 2019 admin 0

Mukaddim Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren, istediğini var veya yok etmekte zaman, mekan şeref ve rutbede ileri geçiren öne alan. Yüce Allah, istediği […]