Görsel Yok

Darru

Şubat 1, 2019 admin 0

Darru Sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah’tandır, sonra size bir zarar dokunduğunda (yine) ancak O’na […]

Görsel Yok

Nâfiu

Şubat 1, 2019 admin 0

Nâfiu İstediğine fayda sağlayan, O’nun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah’tandır, sonra size bir zarar dokunduğunda […]

Görsel Yok

Nur

Şubat 1, 2019 admin 0

Nur Alemleri nurlandıran, aydınlatan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; […]

Görsel Yok

Hadi

Şubat 1, 2019 admin 0

Hadi İstediğini hidayete erdiren Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.” (Furkan, 31) “Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyet’e […]

Görsel Yok

Bediu

Şubat 1, 2019 admin 0

Bediu Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan. Örneksiz, maddesiz yaratan. Kolaylıkla daima hayrete düşürücü güzellikte şeyler yaratan. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, gökleri ve yeri yoktan […]

Görsel Yok

Bâki

Şubat 1, 2019 admin 0

Bâki Varlığının sonu olmayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak” (Rahman, 27) “O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun zâtından başka […]

Görsel Yok

Varis

Şubat 1, 2019 admin 0

Varis Bütün servetlerin gerçek sahibi Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.” (Hicr, 23) “Yeryüzüne ve onun […]

Görsel Yok

Reşid

Şubat 1, 2019 admin 0

Reşid Doğru yolu gösteren Cenab-ı Hak buyuruyor: “Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruyu göster durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!” (Kehf, 10) […]

Görsel Yok

Sabur

Şubat 1, 2019 admin 0

Sabur Çok sabırlı, sabreden, cezayı erteleyen. Suçlulara mühlet verip, cezalandırılmalarını sonraya bırakan, acele etmeyip sabredendir. Gücü yettiği halde kendisine asi olan kişilerden öç almakta acele […]

Görsel Yok

Afüvv

Şubat 1, 2019 admin 0

Afüvv Affı çok. Affeden, bağışlayan Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden. Günahları mahveden, silen, kulların kötülüklerini keremiyle bağışlayan. İnsanlara bağışlama duygusu veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: […]

Görsel Yok

Rauf

Şubat 1, 2019 admin 0

Rauf Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir.” (Tevbe, 117) “Eğer Allah’ın üzerinizde […]

Görsel Yok

Malikü’l Mülk

Şubat 1, 2019 admin 0

Malikü’l Mülk Mülkün ebedi sahibi Kainat, mülk ve servetin hakiki sahibi, bütün varlık emrinde, hikmetine kimse karışmayandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki: Mülkün gerçek sahibi […]

Görsel Yok

Muksit

Şubat 1, 2019 admin 0

Muksit Adaletle hükmeden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, hakimlerin hakimi değil midir?” (Tin, 8) “O hakimlerin en iyisidir.” (Araf, 87) “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. […]

Görsel Yok

Câmi

Şubat 1, 2019 admin 0

Câmi İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır.” (Nisa, 87) “Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya […]

Görsel Yok

Gani

Şubat 1, 2019 admin 0

Gani Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendi dışındaki her şey O’na muhtaç. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye […]

Görsel Yok

Muğni

Şubat 1, 2019 admin 0

Muğni Dilediğini zengin eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.” (Necm, 48 ) “Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” (Duha, 8) […]

Görsel Yok

Maniu

Şubat 1, 2019 admin 0

Maniu Dilediğini engelleyen Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O’nun tuttuğunu O’ndan sonra salıverecek de yoktur.” (Fatır, 2) “De […]

Görsel Yok

Evvel

Şubat 1, 2019 admin 0

Evvel Herşeyin ilki olan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Cenab-ı Hak yaratmayı başlatan ve sürdürendir. Bütün mükevvenatı var eden, bütün […]

Görsel Yok

Ahir

Şubat 1, 2019 admin 0

Ahir Sonu olmayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 3) Hiç bir şey yok iken Allah vardı ve […]