Görsel Yok

El-Hakem (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Hakem  Son hükmü veren Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumun hakkını alıp sahibine verendir. “Allah size Kitab’ı açık […]

Görsel Yok

El-Adlü (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Adl  Mutlak adalet sahibi. Çok adaletli. Adaletiyle zalimlerden mazlumun hakkını alandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır…” (En’am 115) […]

Görsel Yok

El-Latif (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Lâtif Sonsuz lütuf ve kerem sahibi Yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan. En ince işlerin bütün inceliğini bilen. Gizli ve sezilmez […]

Görsel Yok

El-Habir (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

HabirHerşeyden haberdar olan Cenab-ı Hak Buyuruyor: “Allah bilendir, hikmet sahibidir.” (Enfal,71) “O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır”. […]

Görsel Yok

El-Halim (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Halim Yumuşak huyluluk sahibi, hilmi çok, acele ve kızgınlık ile muamele etmeyen Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.”  (Bakara, 235) “Allah, […]

Görsel Yok

El-Azim (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Azim Sonsuz azametli, en büyük ve ulu Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar büyük. Akıl ve hayalin düşünemediği, gözün göremediği kadar sonsuz, büyük ve azametli […]

Görsel Yok

El-Gafur (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Gafur Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah’tandır […]

Görsel Yok

Eş-Şekûr (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Şekûr Az iyiliğe çok mükafat veren. Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ve pek ziyadesi ile karşılık veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah’a güzel bir borç […]

El-Fettâh (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Fettâh Hayır kapılarını açan, hüküm veren Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki: “Rabbimiz (kıyamet günü) bizi birarada toplayacak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek […]

El- Alim (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Alim Her şeyi çok iyi bilen. Hakkıyla bilen. Olmuşları ve olacakları bilen. İlmiyle her şeyi kaplayan. Amellerimizi ve hatta bütün niyet ve duygularımızı bilen. Cenab-ı […]

El-Kaabız (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Kaabız (Kaabıd) Ruhları kabzeden, canalan, sıkan, daraltan, rızkı belli ölçülerde veren Cenab-ı Hak buyuruyor: “… Ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara, 245) Kullarına kudretiyle ve iradesiyle muamele […]

El-Bâsıt (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Bâsıt Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren Cenab-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah, kullari için rızkı (sınırsız) geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, […]

El-Hafıd (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Hâfıd Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O aşağılatıcı, yücelticidir.” (Vakia, 3) Allah, bu dünyada ve ahirette mü’min kullarını yükselten, inkarcı ve münafıkları […]

Er-Râfi’u (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Râfi Dereceleri yükseltici, rızkı yükseltici Cenab-ı Hak buyuruyor: “Dereceleri yükselten Arş’ın sahibi (Allah)tır….” (Mü’min, 15) Resulullah buyuruyor: “Kendisine haksızlık yapılan bir kul, buna sabrederse, Allah […]

Görsel Yok

El-Muizzü (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Muiz İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, […]

El-Müzillü (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Müzil Alçaltan, zillet veren, hor ve hâkir eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır.” (Tevbe, 2) “O gün, öyle yüzler […]

Es-Semi’u (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Semi Herşeyi layıkıyla duyan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz Allah, isitendir, görendir.” (Mümin, 20) “Allah işitendir, görendir.” (Nisa, 134) Cenab-ı Hakkın sübuti sıfatlarından birisi de Semi’dir. […]

El-Cebbar (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Cebbar Dilediğini cebir yoluyla yapan, kayıtsız şartsız herkese cebredecek güçte olan, hiç kimse tarafından kendisine cebir olunamayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Allah ki, O’ndan başka […]

El-Halik (Celle Celâlühü)

Aralık 24, 2018 admin 0

Hâlik Yaratıcı Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah’ın dışında bir başka Yaratıcı var mı? O’ndan başka […]