Görsel Yok

Zahir

Şubat 1, 2019 admin 0

Zahir Görünen, varlığı aşikar olan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Zâhir, varlığı her şeyde açıkça görülen demektir. Çünkü her şey […]

Görsel Yok

Bâtın

Şubat 1, 2019 admin 0

Bâtın Gizli bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Allah Teâlâ’nın varlığı, hem aşikar hem gizlidir. Cenab-ı Hakk’ın Batın oluşu bize […]

Görsel Yok

Vâlî

Şubat 1, 2019 admin 0

Vâlî Bütün varlıkları idare eden Vali adının muhtevasında, alemdeki oluşumla ilgili bütün isimlerin kullanımı bulunmaktadır. Vali varlıkların bütün işlerini kendi üzerine alan demektir. Yüce Kelâm’daki […]

Görsel Yok

Berru

Şubat 1, 2019 admin 0

Berru Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri seven “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz Berr (iyilik eden) […]

Görsel Yok

Müte’âli

Şubat 1, 2019 admin 0

Müte’âli Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce Cenab-ı Hak buyuruyor. “O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.” (Rad, 9) “O, […]

Görsel Yok

Tevvâb

Şubat 1, 2019 admin 0

Tevvâb Tövbeleri kabul eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.” (Bakara, 37) “Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister.” (Nisa, 27) […]

Görsel Yok

Müntekım

Şubat 1, 2019 admin 0

Müntekım İntikam alan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.” (Araf, 136) “Allah’ın […]

Görsel Yok

Kayyum

Şubat 1, 2019 admin 0

Kayyum Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren Cenab-ı Hak buyuruyor. “Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. ” (Bakara, 255) “Ölümsüz ve daima […]

Görsel Yok

Vacid

Şubat 1, 2019 admin 0

Vacid İstediği an arzu ettiğini bulan Bu isim Kur’an’da zikredilmemiştir. Vâcid kelimesi, bulan, vücuda getiren, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan anlamına gelir. Yüce Allah istediği şeyi, […]

Görsel Yok

Mâcid

Şubat 1, 2019 admin 0

Mâcid Şanlı, şerefli. Azameti, kadri ve şanı büyük. Şerefi, kerem ve fazileti bol. Kullarından istediğine, şan ve şeref veren. Bu mübarek isim el-Macid şeklinde Kur’anı […]

Görsel Yok

Samed

Şubat 1, 2019 admin 0

Samed Varlıkların ihtiyaçlarının varacağı ve bitirileceği yer Cenab-ı Hak buyuruyor: ” De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.” (İhlas, 1-2) Samed ismi, Kur’ân’ın göğsüne tek […]

Görsel Yok

Kâdir

Şubat 1, 2019 admin 0

Kâdir Kudreti herşeye ulaşan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara, 148) “Evet O, her şeye kadirdir.” (Ahkaf, 33) Yerde ve gökte ne […]

Görsel Yok

Muktedir

Şubat 1, 2019 admin 0

Muktedir İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.” (Kehf, 45) “Biz de onları güç […]

Görsel Yok

Mukaddim

Şubat 1, 2019 admin 0

Mukaddim Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren, istediğini var veya yok etmekte zaman, mekan şeref ve rutbede ileri geçiren öne alan. Yüce Allah, istediği […]

Görsel Yok

Muahhır

Şubat 1, 2019 admin 0

Muahhır Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen Mukaddim ve Muahhir isimlerinden birini zikretmeden yalnız ötekiyle dua etmek caiz değildir. Her ikiside Allah’ın fiili sıfatlarındandır. Dilediğini öne […]

Görsel Yok

Metin

Şubat 1, 2019 admin 0

Metin Çok sağlam. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah’tır” (Zariyat, 58) Metin, güç ve […]

Görsel Yok

Veli

Şubat 1, 2019 admin 0

Veli Yardımcı ve dost. Mü’min kullarına dost olup yardım edendir. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, iman edenlerin Veli’si’dir, Onları karanlıklardan nura çıkarır…” (Bakara, 257) “Allah, iman […]

Görsel Yok

Hamid

Şubat 1, 2019 admin 0

Hamid Hamd-ü sena olunan. Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O’dur ki, onlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini serip-yayar. O, […]

Görsel Yok

Muhsi

Şubat 1, 2019 admin 0

Muhsi Her şeyin sayısını, teferruatıyla bilen. Cenab-ı Hak buyuruyor: “(Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır.” (Cin, 28) Muhsi, […]

Görsel Yok

Mübdi

Şubat 1, 2019 admin 0

Mübdi Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.” (Buruc, 13) “Yaratmayı başlatan, […]