Görsel Yok

Muid

Şubat 1, 2019 admin 0

Muid Öldükten sonra tekrar dirilten Cenab-ı Hak buyuruyor: “Başlangıçta insanları yaratan O’dur. Mahşerde de yaratacak O’dur. “Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl […]

Görsel Yok

Muhyi

Şubat 1, 2019 admin 0

Muhyi Hayat veren, dirilten. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.” (Kaf, 43) “Ve O, yaşatan ve öldürendir;”(Müminun, 80) “Kendi […]

Görsel Yok

Mümit (Celle Celâlühü)

Şubat 1, 2019 admin 0

Mümit Öldüren, ölümü yaratan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır…” (Nisa, 78) “Her canlı, ölümü tadar…” (Enbiya, 35) “De ki: Sizin kendisinden […]

Görsel Yok

El-Hayyü (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Hay Her zaman diri Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. ” (Furkan, 58) “Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim […]

Görsel Yok

El-Vâsi’u (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Vasi İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan “Allah geniş olandır, bilendir.”” (Bakara, 247) “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise […]

Görsel Yok

El-Hakimü (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Hakim Hikmet ve hüküm sahibi, yerli yerine koyan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr Suresi, 24) “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. […]

Görsel Yok

El-Vedüd (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Vedûd Çok seven, çok sevilen Seven, bütün mahlukatın hayrını isteyen, onlara ihsan eden. İyilikleri ve iyi kullarını seven, rahmet ve rızasını erdiren, mahlukatın arasına sevgi […]

Görsel Yok

El-Mecid (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Mecid Şanı büyük ve yüksek. Şeref sahibi. Azameti, kadri, şanı büyük, vermesi bol, zati şerefli, işleri güzel olandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Arş’ın sahibidir; Mecid (yüce)dir.” […]

Görsel Yok

El-Bâis (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Bâis Öldükten sonra dirilten Ölümden sonra ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Peygamberler gönderen. Peygamberlerin gönderilmesi de bir çeşit diriliştir. Çünkü Peygamberler, manevi hayatları ölmüş olan toplumları […]

Görsel Yok

El-Hakk (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Hakk Varlığı değişmeden duran. Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını zalimlerden alıveren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hak geldi; bâtıl yok oldu.” (İsra, 81) “Allah’in hiç […]

Görsel Yok

El-Vekil (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Vekil Her şeye vekil En büyük vekil. Güvenilip dayanılan. Yaratıkların işlerini üzerine alan ve daha iyisini yapan ve kullarına yardım etmesine yetendir. Cenab-ı Hak buyuruyor. […]

Görsel Yok

El-Kaviyyü (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Kavi Her şeye gücü yeten. Kayıtsız şartsız her şeye kadir. Cenab-ı Hak buyuruyor: “… Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir.” (Mümin, 22) “Allah güçlüdür. […]

Görsel Yok

El-Aliyyü (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Aliyy İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımındab en yüce. En üstün ve en yüksek. Kendisinden daha büyük olmayan, yüceler yücesi. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, yücedir, büyüktür.” […]

Görsel Yok

El-Kebir (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Kebir Mutlak büyük Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, gaybı da, müsahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir.” (Ra’d, 9) “Doğrusu Allah Yücedir, büyüktür.” (Nisa, 34) “Gerçekten […]

Görsel Yok

El-Hafiz (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Hafiz Koruyucu ve muhafaza edici Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk;” (Saffat,7) “…Senin Rabbin, herşeyin üzerinde gözetici-koruyucudur.” (Sebe,21) “O’nun (insanın) önünden ve […]

Görsel Yok

El-Mukitü (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Mukît Azık veren. Her yaratılmışın rızkını ihsan eden. Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, gücü yeten ve koruyan. Gıdalandıran, besleyen, bakıp  gözeten, muktedir olan, her […]

Görsel Yok

El-Hasibü (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

HasibMuhasib. Kullarına yeten ve onları hesaba çeken. Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen. Ahirette onları hesaba çeken. Ceza ve mükafat veren ve kendisine tevekkül eden kullarına […]

Görsel Yok

El-Celil (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

Celil Celalet ve azamet sahibi Şanına yakışmayan ve yarmayan şeylerden uzak. Zatı ve sıfatları pek büyük ve ulu. Cenab-ı Hak Buyuruyor: “Celal ve ikram sahibi […]

Görsel Yok

El-Kerim (Celle Celâlühü)

Ocak 7, 2019 admin 0

KerimÇok cömert, hudutsuz ikram sahibi Cenab-ı Hak buyuruyor: “Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;”  (Alak, 3) “Ey insan, ‘üstün kerem sahibi’ olan Rabbine karşı seni […]