Görsel Yok

Hz. Muhammed Mustafa

Aralık 9, 2018 admin 0

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Peygamberlerin en üstünü Peygamber efendimiz, Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Allahü teâlânın yarattığı varlıkların en şereflisi Muhammed aleyhisselâmdır. Her şey O’nun […]

Görsel Yok

Danyal Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Danyal Aleyhısselamın Soyu: Danyal b.Hızkıl´ül ´asgar[1], Peygamber oğullarından[2], Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. [3] Danyal Aleyhisselâmın Resul Olmayan Bir Nebi (Peygamber) Oluşu: Hz. Ali, Danyal Aleyhisselâm […]

Görsel Yok

Davud Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Dâvûd Aleyhısselamın Soyu: Dâvûd b.İşâ[1] Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır. [2] Dâvûd Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: Dâvûd Aleyhisselâm: kısa boylu[3], hastalıklı, ak tenli, […]

Görsel Yok

Hızkıl Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Hızkıl Aleyhisselâmın Soyu Ve Künyesi: Hızkıl[1] b. Bûzi[2], Bûri[3] veya Nûridir[4] Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allâh´dan bir oğul dilemiş […]

Görsel Yok

Şuayb Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Şuayb Aleyhisselâmın Soyu : Şuayb b. Mîkâil[1], b. Yeşcür[2], b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselâmdır. [3] Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil´dir. [4] Şuayb Aleyşhisselâm, […]

Görsel Yok

Lut Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Lût Aleyhisselâmın Soyu: Lût b.Hâran, b.Târah[1], b.Nahor, b.Saruğ´dur. [2] Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran´ın oğlu idi. [3] Lût Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: […]

Görsel Yok

Hud Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Hûd Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleği: Hûd (Âbir) b.Abdullâh, b.Rebah, b.Halud[1] b.Âd, b.Avs, b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır. [2] Hûd Aleyhisselâm, Âd kavmi içinde Baba ve Ana […]

Görsel Yok

İsa Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

İsâ Aleyhisselâmın Annesi Hz. Meryem´in Soyu, Doğuşu, Beytülmakdis Mescidine Adanıp Bırakılışı Ve Bazı Faziletleri: Hz. Meryem´in babası İmran b.Mâsân olup Hub´um b.Süleyman Aleyhisselâmın soyundandı.[1] Mâsân […]

Görsel Yok

İrmiya Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

İrmiya Aleyhisselâmın Soyu: İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm´ın soyundan gelen[1] Hârûn b.İm-ran Aleyhisselâmın soyundandı[2]. Kendisinin, Hızır Aleyhisselâm olduğu[3] ve zaman zaman sahralarda ve şe­hirlerde görüldüğü […]

Görsel Yok

Şemuyel Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Şemûyel Aleyhisselâmın Soyu: Şemûyel b.Bali[1], b.Alkama[2], b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf´dır. [3] Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarından[4]ve Hârûn Aleyhisselâmın zürriye-tindendi. [5] Şemuyel Aleyhisselâmın annesi Hanne olup[6] Lâvi […]

Görsel Yok

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın Soyu: Kâlib b. Yüfena[1], b. Bariz (Fariz), b. Yehuza[2], b. Yâkub[3] b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır. [4] Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, […]

Görsel Yok

Zülkifl Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Zülkifl Aleyhisselâmın İsmi Ve Soyu: Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm´dır.[1] Zülkifl Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri: Yüce Allah; Eyyûb Aleyhiselam´dan sonra, Bişr b. Eyyûb Aleyhisselâmı, Pey­gamber […]

Görsel Yok

İshak Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

İshak Aleyhisselâmın Soyu Ve Doğuşu: İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup Hz.Sâre´den doğ­muştur.[1] O zaman, İbrahim Aleyhisselâm, yüz yirmi yaşında bulunuyordu. [2] Ahd-i Atîk´da […]

Görsel Yok

Nuh Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Nuh Aleyhisselâmın Soyu: Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Âdem […]

Görsel Yok

Zekerriya ve Yahya Aleyhisselamlar

Aralık 9, 2018 admin 0

Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleki: Zekeriyyâ b.Berahyâ[1] Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisse-lâmlara[2], Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza b.Yâkub Aleyhisselâ-ma dayanır. [3] Zekeriyyâ Aleyhisselâm, böyle […]

Görsel Yok

Şaya Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Şâ´yâ b.Emus[1] veya Emsıya´dır. [2] İsrail Oğullarının Musa Aleyhisselâmdan Sonraki Durum Ve Tutumları Şâ´yâ Aleyhisselâmın Peygamberliği: Mûsâ Aleyhisselâmdan sonra, İsrail oğullarının başına bir hükümdar geçtikçe, […]

Görsel Yok

Yunus Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Yûnus Aleyhisselâmın Soyu, Adı Ve Yurdu: Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla­rı soyundandı.[1] Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi idi. Peygamberlerden, […]

Görsel Yok

Yuşa b. Nun Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Yûşa´ B. Nûn Aleyhisselâmın Soyu : Yûşa´ b. Nûn, b. Efrâim, b. Yûsuf, b. Yâkub[1], b. İshak, b. İbrahim Aleyhisse-lâm´dir. [2] Yûşa´ b. Nun Aleyhisselâmın […]

Görsel Yok

Eyyub Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

Eyyûb Aleyhisselâmın Soyu: Eyyûb b. Mûs[1], b. Ra´vil[2], veya Razıh[3] veya Rizah[4] veya Zirah[5], b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. [6] Eyyûb Aleyhisselâmın annesi, […]

Görsel Yok

İsmail Aleyhisselam

Aralık 9, 2018 admin 0

İsmail Aleyhisselâmın Soyu: İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz.Hâcer´den doğan ilk ve bü­yük oğludur.[1] İsmail Aleyhisselâmın Doğuşu, İsmail Aleyhisselâmın Annesiyle Birlikte Mekke´ye Götürülüşü, İsmail Aleyhisselâmın Kurban […]