Görsel Yok

Zalimin Helakiİçin Bir Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! şu azgına karşı bize kafi gel ve […]

Görsel Yok

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah” (Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.)

Görsel Yok

Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.” (Allah’ım, yıldızlar […]

Görsel Yok

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî min zalik” (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.)

Görsel Yok

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.” (Bismillâh. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

Görsel Yok

Sıkıntı Durumunda Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır” “Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.” “La havle ve la […]

Görsel Yok

İstiğfar Duası

Aralık 10, 2018 admin 0

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Hadis-i şerifte, “İstiğfâre […]

Görsel Yok

İman Duası

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb.” (Sabah ve akşam okumalıdır.) “Ya hayyü ya […]

Görsel Yok

Hastaya şifa Namazı

Aralık 10, 2018 admin 0

Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha’dan sonra üç kereİhlas Suresi okur da namazı bitince kıldığı yerde oturup kimseyle hiç bir şey […]

Görsel Yok

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn.” Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse […]

Görsel Yok

Hacet Duası

Aralık 10, 2018 admin 0

‘Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim. Ey allah! […]

Görsel Yok

Gıybet Etmenin Keffareti

Aralık 10, 2018 admin 0

Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, şu düâyı üç defa okur: “Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez […]

Görsel Yok

Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

Rasulüllah şöyle buyurmuştur: “Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? : “Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah’ın adını okurum. Ey […]

Görsel Yok

Fitneden Korunmak İçin

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke […]

Görsel Yok

Ezandan Sonra Okunacak Dua

Aralık 10, 2018 admin 0

“Allahumme rabbe hâzihî’d-dav’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’l-vâsiate ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.” “Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed […]

Görsel Yok

Eve Girildiğinde Okunacak Dua

Aralık 9, 2018 admin 0

“Allahümme inni es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecna ve ala’llahi rabbena tevekkelna” “Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, […]