Görsel Yok

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Aralık 9, 2018 admin 0

“Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.” “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve […]

Görsel Yok

Doğruyu Yanlışı Öğrenme Duası

Aralık 9, 2018 admin 0

“Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ’ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer” Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize […]

Görsel Yok

Çocuk Düşmemesi İçin

Aralık 9, 2018 admin 0

Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp: […]

Görsel Yok

Çıban ve Sivilceler İçin

Aralık 9, 2018 admin 0

“Allâhümme musağğıre´i-kebîri ve mükebbire´s-sağîri. Sağğir mâ bî” “Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah’ım! Bende olanı küçült”

Görsel Yok

Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman

Aralık 9, 2018 admin 0

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla: “Bismillahi e’uzu bi’izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü […]

Görsel Yok

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Aralık 9, 2018 admin 0

“Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün.” Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve […]

Görsel Yok

Aksırınca

Aralık 9, 2018 admin 0

Aksırınca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da, “Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri varsa “Yehdina ve yehdikümullah” demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran […]