Kalem Sûresi

Kalem Sûresi

68. Kalem Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. Adını ilk âyette geçen “kalem” kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48-50. âyetleri...
Kâfirûn Sûresi

Kâfirûn Sûresi

109. Kâfirûn Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Altı âyettir. Kâfirlere hitapla başladığından bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm...
Kaf Sûresi

Kaf Sûresi

50. Kaf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 45 âyettir. 38. âyeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk âyetten almıştır. Rahmân ve...
Kadr Sûresi

Kadr Sûresi

97. Kadr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Medenî diyenler de vardır. Beş âyettir. İlk âyette geçen kadir, “şeref ve azamet” demektir....
İsrâ Sûresi

İsrâ Sûresi

17. İsrâ Sûresi Mekke döneminde (Hicret’ten 18 ay önce) nâzil olmuştur. 111 âyettir. İsrâ, “gece yürütmek ve götürmek” demektir. Hz....
İnşikâk Sûresi

İnşikâk Sûresi

84. İnşikâk Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 25 âyettir. İnşikâk, birinci âyette geçtiği üzere “yarılma” anlamınadır. Sûre...
İnsan Sûresi

İnsan Sûresi

76. İnsan Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. Mekke’de indiği de söylenir. 31 âyettir. 24. âyet Mekke döneminde inmiştir. Dehr sûresi de...
İnfitâr Sûresi

İnfitâr Sûresi

82. İnfitâr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 19 âyettir. Adını ilk âyetten almıştır. İnfitâr, “yarılmak” demektir Rahmân ve...
İhlâs Sûresi

İhlâs Sûresi

112. İhlâs Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Kur’an’ın ve İslâm’ın özü olan sûredir. Bu sebeple bu adla...
İbrahim Sûresi

İbrahim Sûresi

14. İbrahim Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. 28, 29 ve 30. âyetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivâyet...
Hümeze Sûresi

Hümeze Sûresi

104. Hümeze Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dokuz âyettir. Hümeze, “birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse”...
Hucurât Sûresi

Hucurât Sûresi

49. Hucurât Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 18 âyettir. Sûre adını dördüncü âyette geçen “odalar” anlamındaki “hucurât”...
Hicr Sûresi

Hicr Sûresi

15. Hicr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 99 âyettir. Yalnız 87, 90-91. âyetleri Medine döneminde nâzil olmuştur. Sûrenin adı olan Hicr,...
Haşr Sûresi

Haşr Sûresi

59. Haşr Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 24 âyettir. Haşr, “sevkiyât için bir yere toplamak” demektir.2-17. âyetlerdeki yahudi...
Hâkka Sûresi

Hâkka Sûresi

69. Hâkka Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. Adını, “vukuu kesin olan kıyamet” anlamındaki ilk âyetinden...
Hadîd Sûresi

Hadîd Sûresi

57. Hadîd Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 29 âyettir. Hadîd, “demir” demektir. Sûre adını, demirin önemine işaret eden 25. âyetten...
Hac Sûresi

Hac Sûresi

22. Hac Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 78 âyettir. Bir görüşe göre 52-55. âyetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27....
Ğâşiye Sûresi

Ğâşiye Sûresi

88. Ğâşiye Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Ğâşiye “kaplayıp örten” demektir. 26 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifadeden...
Fussilet Sûresi

Fussilet Sûresi

41. Fussilet Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 54 âyettir. Adını üçüncü âyette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussılet, “ayrı...
Fil Sûresi

Fil Sûresi

105. Fil Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Beş âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın...
Sayfa 1 / 3