Görsel Yok

Duha Suresi Okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Duha Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula 5- Ve […]

Görsel Yok

Yasin Suresi Okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Yasin 2- Vel kur’anil hakiym 3- İnneke le minel murseliyn 4- Ala sıratım müstekıym 5- Tenziylel aziyzir rahıym 6- Li tünzira kavmem ma […]

Görsel Yok

Hüvallahüllezi Okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Hüvallahüllezi (Haşr Sûresi, 22. 23. ve 24. Ayet) Hüvallahüllezi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm. 23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ […]

Görsel Yok

Amenerrasulü Okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Amenerrasulü (Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet) Amenerrasulü Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve […]

Görsel Yok

Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Ayetel Kürsi’nin Okunuşu Ayetel Kürsi (Bakara Sûresi, 255. Ayet) Bismillahirrahmânirrahîm. 255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti […]

Görsel Yok

Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Aralık 8, 2018 admin 0

Fatiha Suresi Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7- Sırâtellezine […]

Görsel Yok

Kalem Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

68. Kalem Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. Adını ilk âyette geçen “kalem” kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48-50. âyetleri Medine’de inmiştir. Rahmân ve Rahîm […]

Görsel Yok

Kâfirûn Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

109. Kâfirûn Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Altı âyettir. Kâfirlere hitapla başladığından bu adı almıştır.[1] Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. (Resûlüm!) De ki: “Ey […]

Görsel Yok

Kaf Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

50. Kaf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 45 âyettir. 38. âyeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk âyetten almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Kâf. Çok […]

Görsel Yok

Kadr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

97. Kadr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Medenî diyenler de vardır. Beş âyettir. İlk âyette geçen kadir, “şeref ve azamet” demektir. Bu kelime sûreye ad olmuştur. […]

Görsel Yok

İsrâ Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

17. İsrâ Sûresi Mekke döneminde (Hicret’ten 18 ay önce) nâzil olmuştur. 111 âyettir. İsrâ, “gece yürütmek ve götürmek” demektir. Hz. Peygamber’in Mirâç için geceleyin Mekke’den Kudüs’e […]

Görsel Yok

İnşikâk Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

84. İnşikâk Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 25 âyettir. İnşikâk, birinci âyette geçtiği üzere “yarılma” anlamınadır. Sûre adını bu âyetten almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla […]

Görsel Yok

İnsan Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

76. İnsan Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. Mekke’de indiği de söylenir. 31 âyettir. 24. âyet Mekke döneminde inmiştir. Dehr sûresi de denilir. İlk âyetinde geçen “insan” kelimesinden […]

Görsel Yok

İnfitâr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

82. İnfitâr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 19 âyettir. Adını ilk âyetten almıştır. İnfitâr, “yarılmak” demektir Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1-2-3-4-5. Gök yarıldığında, yıldızlar […]

Görsel Yok

İhlâs Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

112. İhlâs Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Kur’an’ın ve İslâm’ın özü olan sûredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. […]

Görsel Yok

İbrahim Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

14. İbrahim Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. 28, 29 ve 30. âyetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivâyet edilir. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. […]

Görsel Yok

Hümeze Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

104. Hümeze Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dokuz âyettir. Hümeze, “birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse” demektir. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1-2. (İnsanları) arkadan çekiştir(ip […]

Görsel Yok

Hucurât Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

49. Hucurât Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 18 âyettir. Sûre adını dördüncü âyette geçen “odalar” anlamındaki “hucurât” kelimesinden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Ey […]

Görsel Yok

Hicr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

15. Hicr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 99 âyettir. Yalnız 87, 90-91. âyetleri Medine döneminde nâzil olmuştur. Sûrenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında, Tebük’e yakın […]