Görsel Yok

Haşr Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

59. Haşr Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 24 âyettir. Haşr, “sevkiyât için bir yere toplamak” demektir.[1]2-17. âyetlerdeki yahudi kabilelerinden Nadroğulları’nın sürülmeleri hadisesinden hareketle, sûreye bu ad […]

Görsel Yok

Hâkka Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

69. Hâkka Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 52 âyettir. Adını, “vukuu kesin olan kıyamet” anlamındaki ilk âyetinden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Gerçekleşecek olan. […]

Görsel Yok

Hadîd Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

57. Hadîd Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 29 âyettir. Hadîd, “demir” demektir. Sûre adını, demirin önemine işaret eden 25. âyetten almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla […]

Görsel Yok

Hac Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

22. Hac Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 78 âyettir. Bir görüşe göre 52-55. âyetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27. âyetteki aynı kelimeden almıştır. Rahmân […]

Görsel Yok

Ğâşiye Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

88. Ğâşiye Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Ğâşiye “kaplayıp örten” demektir. 26 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. (Dehşetiyle […]

Görsel Yok

Fussilet Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

41. Fussilet Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 54 âyettir. Adını üçüncü âyette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussılet, “ayrı ayrı açıklanmış” demektir. Bu sûrenin diğer isimleri; Secde, Secde […]

Görsel Yok

Fil Sûresi

Ekim 31, 2018 admin 0

105. Fil Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Beş âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. Görmedin mi nasıl yaptı […]

Görsel Yok

Fetih Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

48. Fetih Sûresi Medine döneminde, Hicret’in altıncı yılında, Hz. Peygamber Hudeybiye antlaşmasından dönerken inmiştir. 29 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın […]

Görsel Yok

Felak Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

13. Felak Sûresi Bu ve sonraki sûre Medine’de nâzil olmuştur.[1] Beş âyettir. Adını içerisinde geçen “felak” kelimesinden almıştır. Bu ve bundan sonraki sûreye, birlikte “el-Muavvizeteyn” denilir. […]

Görsel Yok

Fecr Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

89. Fecr Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 30 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1-2-3-4-5. (Tan yerinin ağarmasındaki) fecre, […]

Görsel Yok

Fâtır Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

35. Fâtır Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 45 âyettir. 29 ve 32. âyetler Medine’de inmiştir. Fâtır, “yoktan var eden” demektir. Sûre adını ilk âyette geçen aynı […]

Görsel Yok

Fâtiha Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

1. Fâtiha Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. Yedi âyettir. Kur’ân-ı Kerîm’in başlangıç sûresi olduğu için “açan” anlamında Fâtiha şeklinde anılmıştır. Aynı zamanda “Ümmü’l-Kitâb” (Kitab’ın anası/özü), “el-Esâs” gibi […]

Görsel Yok

Enfâl Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

8. Enfâl Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 75 âyettir. 30-36 ve 64. âyetler Mekkî’dir. Enfâl, nefl’in çoğuludur, “harp ganimetleri” demektir.[1] Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. […]

Görsel Yok

Enbiyâ Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

21. Enbiyâ Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 112 âyettir. 44. âyet için “Medenî” diyenler vardır. Enbiyâ, “peygamberler” demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm […]

Görsel Yok

En’âm Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

6. En’âm Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 165 âyettir. En‘âm, kurbanlık hayvan cinsleridir. Araplar’ın bu hayvanlara karşı yanlış inanç ve gelenekleri 136,138,139 ve 142. âyetlerde kınanmış […]

Görsel Yok

Duhân Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

44. Duhân Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 59 âyettir. Duhân, “duman” anlamına gelir. Sûre adını 10. âyetteki aynı kelimeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. […]

Görsel Yok

Duhâ Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

93. Duhâ Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 11 âyettir. Duhâ, “kuşluk vakti” demektir. Adını ilk âyetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1-2-3. Kuşluk […]

Görsel Yok

Cuma Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

62. Cuma Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 11 âyettir. Adını erkeklere Cuma namazını farz kılan dokuzuncu âyetten almıştır. Ebedî risaletin insanları arındırması ve Yahudiliğin millî din anlayışının […]

Görsel Yok

Cin Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

72. Cin Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 28 âyettir. Cinler rûhânî, latîf varlıklardır. Zâriyât sûresinin 56. âyetine göre bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kâfirleri vardır. […]

Görsel Yok

Câsiye Sûresi

Ekim 30, 2018 admin 0

45. Câsiye Sûresi   Mekke döneminde nâzil olmuştur. 37 âyettir. 14. âyet Medine döneminde inmiştir. Adını 28. âyette geçen “diz çöken” anlamındaki câsiye kelimesinden alır. […]